Termeni si conditii

Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea sau vizualizarea pe site-ul www.cablero.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.

Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, vă recomandăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de mai jos.

www.cablero.ro este administrat de sc Cablero Steel Group srl, cu sediul în Iași, strada Impacarii, nr. 14, Valea Lupului, CIF RO6658537, cont IBAN RO24 BACX 0000 0010 6921 1000
deschis la Unicredit Bank Filiala Iasi.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.cablero.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea solicita oferte de pe www.cablero.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe site-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţurile prezentate (dacă sunt vizibile pe site) nu includ taxele fiscale. Persoana juridică ce deţine acest site este plătitoare de TVA.
Preţul de achiziţie prezentat pe site poate diferi de cel ofertat prin email. Preţul de pe site (dacă este vizibil) nu conține costuri de livrare.

După primirea ofertei plata produselor comandate se face în numerar, prin transfer bancar sau prin card, după cum urmează:
1) Plata în numerar sau card bancar prin POS la sediul nostru.
2) Plata prin transfer bancar, specificând aceleaşi date fiscale.

Întregul conţinut al site-ului www.cablero.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Cablero Steel Group srl şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.cablero.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de email office@cablero.ro

Politica de protecţie a datelor cu caracter personal

Despre GDPR

Probabil că deja ați auzit de noile prevederi ale UE cu privire la modul de colectare și stocare ale Datelor Personale pe care fiecare dintre noi le furnizează online oricărei entități comerciale. Noul Regulament UE 2016/679 – pe scurt GDPR – prevede un proces mai transparent și mult mai sigur de colectare și administrare a datelor personale pe care cu toții le furnizam atunci când tranzacționăm online.
Mai jos veți găsi o descriere detaliată a datelor pe care le colectăm de la Dvs. prin înscriere la newsletter (scopuri de marketing), dar și ale datelor pe care le colectăm prin solicitările de ofertă. De asemenea vom specifica ce facem cu aceste date și cum puteți avea oricând acces la ele.

Detalii despre modul în care folosim datele personale folosite pentru trimiterea newsletter-ului şi modul în care le puteţi controla:

adresă de email – folosim adresa pentru a vă trimite informaţii legate de oferte comerciale, de activitatea noastră sau invitaţii la evenimentele cu care avem legătură;
nume şi prenume – vor fi prelucrate în contextul trimiterii de newsletter doar în situația în care newsletterul este personalizat.
Newsletterul conține informații despre ofertele comercile.

Detalii despre datele personale pe care le colectăm prin înscrierea pe site-ul www.cablero.ro și în vederea participării la evenimentele organizate de noi (executarea contractului) prin www.cablero.ro:

adresă de email – vă scriem email-uri legat de înscrierea Dumneavoastră la cursurile sau evenimentele sc Cablero Steel Group srl, de confirmări, vă transmitem facturi, vă anunţăm ce bibliografii de cursuri veţi avea;
nume şi prenume – le folosim când vă scriem email-uri legat de înscrierea Dumneavoastră la evenimentele organizate de noi, de confirmări, vă transmitem facturi, le transmitem furnizorilor noştri de servicii de contabilitate;
număr de telefon – îl folosim pentru a vă contacta de urgenţă, pentru a vă trimite / solicita date suplimentare legate de solicitările dumneavoastră;
adresă de livrare – folosim adresa numai pentru facturile fiscale;
alte date din cartea de identitate – NU FOLOSIM;

Furnizarea acestor date este importantă pentru a putea desfășura contractul, refuzul furnizării făcând imposibilă executarea obligațiilor legale și contractuale ale Sc Cablero Steel Group srl.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate în conformitate cu politica de retenție a datelor a Sc Cablero Steel Group srl. Cu titlu de exemplu, datele de contact prelucrate în scop de marketing vor fi prelucrate pe durata pentru care vă mențineți acordul pentru a primi astfel de comunicări, la retragerea consimţământului acestea urmând a fi șterse.

Drepturile de care beneficiați:

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare; aveti dreptul sa primiti informatii clare, transparente, usor de inteles si usor accesibile cu privire la modul in care folosim datele si drepturile dvs. legale.
dreptul de acces; aveți dreptul să obțineți de la Cablero confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
dreptul la rectificarea datelor; aveți dreptul să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete. Vă invităm ca atunci când au intervenit modificări în datele dumneavoastră personale, relevante pentru relația contractuală cu Cablero, să ne aduceți la cunoștință noile date;
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor personale atunci când:
(i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram;
(ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
(iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv
(iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;
dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al sc Cablero Steel Group srl, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare – aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. În România, autoritatea competentă este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/
dreptul la o cale de atac judiciară; aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supravegheredreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să utilizați datele de contact ale Cablero, în primul rând adresa de e-mail office@cablero.ro

Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice aspect ce țin de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa office@cablero.ro

Momentan implementăm posibilitatea să vă ştergeţi complet contul creat de Dumneavoastră pe www.cablero.ro De asemenea, ne puteţi contacta pentru a-l şterge noi şi a elimina orice alte date pe care le avem despre Dumneavoastră.

Cablero nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul sc Cablero Steel Group srl poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.
Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care sc Cablero Steel Group srl, denumită în cele ce urmează Cablero, colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter personal. Cablero prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum, dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul sc Cablero Steel Group srl sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către: Cablero Steel Group srl, str. Împăcării nr. 4, Valea Lupului, Iași, adresa de email: office@cablero.ro.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Cablero prelucrează date cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru efectuarea cererilor de ofertă, participării dumneavoastră la evenimentele noastre sau pentru alte servicii de curierat sau transport.

„Plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale – www.facebook.com.

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale. Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială, browser-ul dumneavoastră va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul dumneavoastră şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet. În ceea ce privește politica de utilizare a datelor a Facebook, puteți obține informații suplimentare la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Petru îmbunătățirea serviciilor noastre utilizăm Facebook Pixel. Descrierea pixelului Facebook o găsiți la adresa https://web.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel?_rdc=1&_rdr

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

Transmiterea datelor către terți

Cablero nu distribuie date cu caracter personal unui terţ, în alte scopuri decât cele descrise în contractul încheiat cu dumneavoastră și în prezenta Politică.
Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor noştri care întreţin sistemele IT, prin intermediul cărora se efectuează plățile, partenerilor cu servicii de contabilitate, companiilor de curierat sau transport. Cu toți acesți parteneri am încheiat convenții prin care ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt protejate adecvat, în conformitate cu prevederile legale și cu prezenta Politică.
Datele cu caracter personal nu vor fi transmise către state situate în afara Uniunii Europene.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Cablero nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate
Prezenta Politică a intrat în vigoare la 25.05.2018.
Prezenta Politică a fost revizuită la 22.09.2019.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecţiuni Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

www.cablero.ro vinde produse care se supun legislației române și europene în vigoare și sunt însoțite de declarații de conformitate specifice fiecarui produs sau domeniu de utilizare.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din site-ul www.cablero.ro.